top of page

Livet i bofællesskabet

Fællesspisningen er kernen i bofællesskabets dagligdag.

Vi bestræber os på at lave god, sund, varieret mad. Der er hver uge typisk kødretter, vegetarretter, fisk på menuen. Vi køber økologisk, når det er muligt.

Bortset fra det, så er der ingen overordnede principper i forhold til maden. Selvom velviljen vil være der, så kan det derfor være svært at få taget særlige madhensyn i større omfang.

Vi forventer, at indflyttere deltager i madlavningen og fællesspisningen. Man kan melde fra til enkelte dage eller i kortere perioder. Man kan også tage maden med hjem, hvis man har behov for det. 

 

Arbejdsgrupperne er også centrale.

Vi står i fællesskab for drift af andelsboligforeningen og vedligeholdelse af bofællesskabets faciliteter, bygninger og udearealer.

Vi har ikke nogen administrator eller vicevært ansat.

Det er et fælles ansvar.

Vi forventer derfor, at indflyttere kan og vil tage del i disse arbejdsopgaver, i de årlige arbejdsdage, den årlige gaderengøring og fællesmøderne.

Eksempel på faste arbejdsgrupper: Køkkengruppen, gadegruppen, udegruppen, vedligeholdet, bestyrelsen, regnskabsgruppen. Nogle grupper laver arbejdet på fælles arbejdsdage, andre har delt opgaver ud til de enkelte personer i det daglige.

Andre grupper dannes spontant efter interesse, f.eks. Hønselauget, som med jævne mellemrum udfordrer den lokale ræv ved at holde høns i vores hønsehus og

-gård.

SE BILLEDER FRA DEN FÆLLES ARBEJDSDAG I EFTERÅRET 2023

 

Det sociale liv udvikler sig naturligt omkring fællesspisningen, aktiviteterne i arbejdsgrupperne, mødet i gaden og bofællesskabets ’rum’.

Der er et årshjul af faste sammenkomster, som man kan deltage i, hvis man vil: Juletræshentning og -klip, banko sidste fællesspisning før jul, nytårsfest, Sankt Hans, fødselsdage, fastelavn, halloween osv. Med års mellemrum Ådalsfest med fællesspisning i gaden for alle beboere og deres indbudte venner.

Der er arrangementer, som kræver at nogen tager initiativ og planlægger. Og der er spontane sammenkomster på torve, terrasser og udearealer.

Man vil uvilkårligt have en del med andre bofæller at gøre gennem fællesspisningen, arbejdsgrupperne og gaden.

Forholdet mellem beboerne spænder fra megen til mindre indbyrdes kontakt. Fra nære relationer til ’almindelige’ naboforhold.

Børnene er bofællesskabets hjerte og puls.

De skaber liv og  relationer mellem folk.

Og bofællesskabet er et unikt sted for dem at vokse op..

Familiernes behov for plads kan ændre sig. Derfor kan boligerne også ændres. Se her

 

bottom of page