top of page

Fællesskabet

 

Fællesmøde
Holdes en gang om måneden. Hver anden gang er det bestyrelsen, som mødes med repræsentanter for husets arbejdsgrupper, hver anden gang som et stort fællesmøde, hvor alle andelshavere deltager. Til hvert møde laves dagorden og alle modtager efterfølgende referatet.

Arbejdsgrupper
Vi står selv for drift af andelsboligforeningen samt vedligeholdelse af bygninger og grund. Vi har derfor valgt at dele os op i 6 arbejdsgrupper, hvor alle voksne har pligt til at bidrage:

 

Bestyrelsen, som tager sig af de administrative opgaver og står for fællesmøderne.
Økonomigruppen og Administratoren, der holder orden på de fælles økonomiske anliggender.
Udegruppen, der har ansvaret for vedligeholdelse af alle udendørsarealer, renovation m.m.
Gadegruppen som klarer rengøring af og vedligeholdelse af gaden, torvene, gæsteværelse og "Akvariet".
Køkkengruppen har ansvaret for fælleshuset, især for rengøring og indkøb til køkkenet.
Vedligeholdet ordner diverse praktiske opgaver omkring vedligeholdelse af bygningen, reparation, sikkerhed.

 

Større opgaver ordnes i fællesskab efter aftale på fællesmødet. Vi har f.eks. årligt en weekend, hvor alle bidrager med 3-4 timers arbejde med rengøring af gaden fra glasset i toppen til fliserne i bunden. Det samme sker, når f.eks. vinduer/døre skal males eller hvis der skal laves nye anlæg på grunden.

18671201_1061759267290259_48273180681697
bottom of page